สรจักร ศิริบริรักษ์

สรจักร ศิริบริรักษ์เภสัชกร สรจักร ศิริบริรักษ หรือรูจักกันในนาม สรจักร เปนนักเขียนเรืองสันแนวเขยาขวัญ ไดรับฉายาวาเปน สตีเฟน คิง เมืองไทย จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากผลงานเรืองสันแนวเขยาขวัญแลว ยังเขียนหนังสือสารคดีเกียวกับนิติเวชศาสตร และโภชนาการอีกดวย
นามปากกา สรจักร/สรจักร ศิริบริรักษ/เภสัชกรสรจักร ศิริบริรักษ
...more

Average rating: 4.39 · 226 ratings · 16 reviews · 13 distinct works · Similar authors
ศพใต้เตียง

4.42 avg rating — 50 ratings — published 1996
Rate this book
Clear rating
ศพข้างบ้าน

4.45 avg rating — 31 ratings — published 2013 — 2 editions
Rate this book
Clear rating
ศพท้ายรถ

4.25 avg rating — 28 ratings
Rate this book
Clear rating
ผีหัวขาด

4.24 avg rating — 21 ratings — expected publication 2540
Rate this book
Clear rating
ผีหลอก

4.56 avg rating — 16 ratings
Rate this book
Clear rating
ผีหัวเราะ

4.67 avg rating — 15 ratings
Rate this book
Clear rating
วิปลาส ฆาตกรรม

4.31 avg rating — 13 ratings
Rate this book
Clear rating
จิตกาธาน

4.50 avg rating — 12 ratings — published 1999
Rate this book
Clear rating
นักฆ่าบ้ากาม

4.50 avg rating — 12 ratings
Rate this book
Clear rating
กามวิปริต จิตวิปลาส

4.30 avg rating — 10 ratings
Rate this book
Clear rating
More books by สรจักร ศิริบริรักษ์…

Upcoming Events

No scheduled events. Add an event.Is this you? Let us know. If not, help out and invite สรจักร to Goodreads.