ว.วินิจฉัยกุล

ว.วินิจฉัยกุล


Born
in Thailand
March 14, 1949


ว.วินิจฉัยกุล เปนหนึงในนามปากกาของ รองศาสตราจารย ดร.คุณหญิงวินิตา ดิถียนต ซึงเปนนักประพันธนวนิยายชาวไทย นามปากกาทีเปนทีรูจักอืนๆ ไดแก แกวเกา, รักรอย, ปารมิตา, วัสสิกา และ อักษรานีย ...more

Average rating: 4.12 · 1,367 ratings · 132 reviews · 73 distinct works · Similar authors
ของขวัญวันวาน

4.36 avg rating — 156 ratings — published 2007 — 2 editions
Rate this book
Clear rating
รัตนโกสินทร์

4.42 avg rating — 95 ratings — published 2012 — 4 editions
Rate this book
Clear rating
มาลัยสามชาย

4.39 avg rating — 87 ratings — published 2008 — 2 editions
Rate this book
Clear rating
น้ำใสใจจริง

4.33 avg rating — 75 ratings — published 1993 — 2 editions
Rate this book
Clear rating
ราตรีประดับดาว

4.52 avg rating — 66 ratings2 editions
Rate this book
Clear rating
เพชรกลางไฟ

4.10 avg rating — 59 ratings — published 2014 — 3 editions
Rate this book
Clear rating
สองฝั่งคลอง

4.44 avg rating — 48 ratings
Rate this book
Clear rating
ปัญญาชนก้นครัว

3.78 avg rating — 54 ratings2 editions
Rate this book
Clear rating
สุดหัวใจที่ปลายรุ้ง

3.98 avg rating — 44 ratings — published 2005
Rate this book
Clear rating
บูรพา

4.55 avg rating — 38 ratings — published 2000 — 2 editions
Rate this book
Clear rating
More books by ว.วินิจฉัยกุล…

Upcoming Events

No scheduled events. Add an event.Is this you? Let us know. If not, help out and invite ว.วินิจฉัยกุล to Goodreads.