عنصرالمعالی کیکاوس‌بن اسکندربن قابوس‌

عنصرالمعالی کیکاوس‌بن اسکندربن قابوس‌


Genre


كيكاوس بن إسكندر بن قابوس بن وشمكير

Average rating: 3.77 · 75 ratings · 11 reviews · 1 distinct work · Similar authors
قابوس‌نامه

3.77 avg rating — 75 ratings — published 1353 — 5 editions
Rate this book
Clear rating

* Note: these are all the books on Goodreads for this author. To add more, click here.

Upcoming Events

No scheduled events. Add an event.

“و به مهمان تعارف مكن و هر ساعت مگوى كه: "اى فلان! نان نيك بخور! هيچ نمى خورى! به جان تو كه شرم مدار" كه از چنين گفتار مهمان شرمزده گردد و نان نتواند خوردن و نيم سير از خوان برخيزد.
و ما را به گيلان رسمى است خوب، چون مهمانى را به خوان برند، خوردنى در ميان خوان بنهند و خداوندخانه از آن جا برود تا مهمانان چنان كه خواهند نان بخورند.”
عنصرالمعالی کیکاوس‌بن اسکندربن قابوس‌

“اى پسر، دروغ گوى مباش و خويشتن را به راستگويى معروف كن، تا اگر وقتى به ضرورت دروغ گويى، از تو بپذيرند.”
عنصرالمعالی کیکاوس‌بن اسکندربن قابوس‌

“اگر بر کسی عاشق باشی، همه حسب حال خود مگوی؛ مگر این تو را خوش آید و دیگران را نیاید و هر سرودی در معنیِ دیگر گوی. شعر و غزل بسیار یاد گیر چون فراقی (شعری که در فراق معشوق گویند) و وصالی (برعکس قبلی) و ملامت و عتاب و رد و قبول و وفا و جفا و احسان و عطا و خوشنودی و گِله، حسب حالهای وقتی (بسته به اقتضای وقت) و فصلی چون سرودهای خزانی و زمستانی و تابستانی”
عنصرالمعالی کیکاوس‌بن اسکندربن قابوس‌, قابوس‌نامهIs this you? Let us know. If not, help out and invite عنصرالمعالی to Goodreads.