عنصرالمعالی کیکاوس‌بن اسکندربن قابوس‌

عنصرالمعالی کیکاوس‌بن اسکندربن قابوس‌

Author profile


genre


About this author

كيكاوس بن إسكندر بن قابوس بن وشمكير


Average rating: 3.69 · 64 ratings · 6 reviews · 2 distinct works · Similar authors
قابوس‌نامه
3.69 of 5 stars 3.69 avg rating — 64 ratings — published 1353 — 5 editions
Rate this book
Clear rating

* Note: these are all the books on Goodreads for this author. To add more, click here.

Upcoming Events

No scheduled events. Add an event.

“اگر بر کسی عاشق باشی، همه حسب حال خود مگوی؛ مگر این تو را خوش آید و دیگران را نیاید و هر سرودی در معنیِ دیگر گوی. شعر و غزل بسیار یاد گیر چون فراقی (شعری که در فراق معشوق گویند) و وصالی (برعکس قبلی) و ملامت و عتاب و رد و قبول و وفا و جفا و احسان و عطا و خوشنودی و گِله، حسب حالهای وقتی (بسته به اقتضای وقت) و فصلی چون سرودهای خزانی و زمستانی و تابستانی”
عنصرالمعالی کیکاوس‌بن اسکندربن قابوس‌, قابوس‌نامهIs this you? Let us know. If not, help out and invite عنصرالمعالی to Goodreads.