پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

Author profile


born
in Tabriz, Iran
March 16, 1907

died
April 05, 1941

gender
female

genre


About this author

Parvin Etesami was born in 1907, Tabriz. She left Tabriz to Tehran with her family, in 1912 and lived in Tehran. She learned Arabic and Persian literature from her father and accompanied literature meetings, when she was six. Her toys were books.
She composed her first poem in classical style, at eight year she knew most Iranian poets, when she was eleven year old.
She passed high school in "Tehran American Girls' School" and taught two years in this school too.She worked as a librarian in Theran University and refused the opportunity to commence in the royal court.
Her first collection of poems was published in 1935 and she received 3rd degree Medal of Art and Culture in 1936.Her poems had social, humanity, learning and mystic concepts and no
...more


Average rating: 3.51 · 870 ratings · 40 reviews · 7 distinct works · Similar authors
دیوان اشعار پروین اعتصامی
3.5 of 5 stars 3.50 avg rating — 810 ratings — published 1383 — 8 editions
Rate this book
Clear rating
گزینه اشعار
by
3.12 of 5 stars 3.12 avg rating — 26 ratings — published 1371
Rate this book
Clear rating
کلیات دیوان اختر چرخ ادب پر...
by
4.12 of 5 stars 4.12 avg rating — 16 ratings — published 1365 — 3 editions
Rate this book
Clear rating
دیوان قصائد و مثنویات
4.0 of 5 stars 4.00 avg rating — 13 ratings — published 1363
Rate this book
Clear rating
نمونه ی اشعار پروین اعتصامی
by
3.0 of 5 stars 3.00 avg rating — 3 ratings — published 1364
Rate this book
Clear rating
برگزیده شعرهای پروین اعتصامی
5.0 of 5 stars 5.00 avg rating — 1 rating
Rate this book
Clear rating
تلخی ایام
4.0 of 5 stars 4.00 avg rating — 1 rating
Rate this book
Clear rating
More books by پروین اعتصامی…
“نهان کرد دیوانه در جیب سنگی
یکی را به سر کوفت روزی بمعبر
شد ازرنج رنجور و از درد نالان
بپیچید وگردید چون مار چنبر
دویدند جمعی پی داد خواهی
دریدند دیوانه را جامه در بر
کشیدند و بردندشان سوی قاضی
که این یک ستمدیده بود آن ستمگر
ز دیوانه وقصه ی سر شکستن
بسی یاوه گفتند هر یک به محضر
بگفتا همان سنگ بر سر زنیدش
جز این نیست بد کار را مزد وکیفر
بخندید دیوانه زان دیو رایی
که نفرین بر این قاضی و حکم و دفتر
کسی میزند لاف بسیار دانی
که دارد سری از سر من تهی تر
گر اینانند با عقل و رایان گیتی
ز دیوانگانش چه امید دیگر
نشستند وتدبیر کردند با هم
که کوبند با سنگ دیوانه را سر”
پروین اعتصامی

“کس ندانست که من میسوزم
سوختن ، هیچ نگفتن هنراست”
پروین اعتصامی

“دهر، بسیار چو من سر به گریبان دیده است
چه تفاوت کندش، سر به گریبانی من
عضو جمعیت حق گشتی و دیگر نخوری
غم تنهایی و مهجوری و حیرانی من
گنچ خود خواندیم و رفتی و بگذاشتیم
ای عجب، بعد تو با کیست نگهبانی من!”
پروین اعتصامی
tags: پدر

Topics Mentioning This Author

topics posts views last activity  
Middle East/North...: Tablet & Pen. editor, Aslan (May/Aug 2012) 54 86 Mar 08, 2013 11:08PM