عارف قزوینی

عارف قزوینی


Born
in قزوین / Ǧazvin, Iran
January 01, 1882

Died
January 21, 1934

Genre


Average rating: 4.00 · 20 ratings · 5 reviews · 2 distinct works · Similar authors
مجموعه شعر - ازخون جوانان و...

4.38 avg rating — 8 ratings — published 2008
Rate this book
Clear rating
کلیاتِ دیوانِ عارف قزوینی

by
3.75 avg rating — 12 ratings — published 1924 — 3 editions
Rate this book
Clear rating

* Note: these are all the books on Goodreads for this author. To add more, click here.

“از خون جوانان وطن لاله دمیده
از ماتم سرو قدشان، سرو خمیده
در سایه گل بلبل از این غصه خزیده
گل نیز چو من در غمشان جامه دریده
چه كجرفتاری ای چرخ ،
چه بد كرداری ای چرخ
سر كین داری ای چرخ
نه دین داری ،
نه آیین داری ای چرخ
از اشك همه روی زمین زیر و زبر كن
مشتی گرت از خاك وطن هست بسر كن
غیرت كن و اندیشه ایام بتر كن
اندر جلو تیر عدو، سینه سپر كن
چه كجرفتاری ای چرخ ،
چه بد كرداری ای چرخ
سر كین داری ای چرخ
نه دین داری ،
نه آیین داری ای چرخ
از دست عدو ناله ی من از سر درد است
اندیشه هر آنكس كند از مرگ، نه مرد است
جان بازی عشاق، نه چون بازی نرد است
مردی اگرت هست، كنون وقت نبرد است
چه كجرفتاری ای چرخ،
چه بد كرداری ای چرخ
سر كین داری ای چرخ
نه دین داری ،
نه آیین داری ای چرخ”
عارف قزوینی

“...
باز عمامه به سر بسته برون شد خشخاش
پس دگر بهر چه خون این همه افیون نکند
شیخ شد سرزده در میکده و پیر مغان
وای این ننگ گر از میکده بیرون نکند
نعره ی بلبل از این روست که دیگر قدرت
خار در مجلس گل پشت تریبون نکند
که حقوق خود و بدبختی ما را زین بیش
مجلس این مرتبه مستدعیم افزون نکند
کار مشروطه در ایران چو بدینسان گردید
کس چه سان شکوه ز بد گردی گردون نکند
...”
عارف قزوینی

“به همان عالم محبت که خط سیرم از اول عمر در این عالم بوده و همیشه آن را محترم و مقدس داشته ام قسم که زندگانی چنان در دوره ی زندگی بر من تنگ گرفته که نه تنها می خواستم از تاریخ یک چنین زندگی ننگین کسی مطلع نشود؛ بلکه میل داشتم همین چند غزل ناقص هم به کلی از بین رفته، به هیچ وجه از من در صفحه ی تاریخ ایران که این اوقاتش اسباب شرمندگی آیندگان است، باقی نماند.”
عارف قزوینی