Balys Sruoga

Balys Sruoga

Author profile


born
in Baibokai, Vabalninko valsčius, Lithuania
February 02, 1896

died
October 16, 1947

gender
male

genre


About this author

Balys Sruoga (February 2, 1896, near Biržai, Lithuania - October 16, 1947, Vilnius) was a Lithuanian poet, playwright, critic, and literary theorist.

He contributed to cultural journals from his early youth. His works were published by the liberal wing of the Lithuanian cultural movement, and also in various Lithuanian newspapers and other outlets (such as Aušrinė, Rygos Naujienos etc.). In 1914 he began studying literature in St. Petersburg, Russia, and later in Moscow, due to World War I and the Russian Revolution. In 1921 he enrolled in the University of Munich, where in 1924 he received his Ph.D for a doctoral thesis on Lithuanian folklore.
After returning to Lithuania, Sruoga taught at the University of Lithuania, and established a theat
...more


Average rating: 4.34 · 1,485 ratings · 28 reviews · 5 distinct works · Similar authors
Dievų miškas
4.37 of 5 stars 4.37 avg rating — 1,421 ratings — published 1957 — 2 editions
Rate this book
Clear rating
Milžino paunksmė: trilogišk...
3.33 of 5 stars 3.33 avg rating — 54 ratings — published 1930
Rate this book
Clear rating
Dievų miškas
4.71 of 5 stars 4.71 avg rating — 7 ratings — published 1971
Rate this book
Clear rating
Verpetai ir užuvėjos
5.0 of 5 stars 5.00 avg rating — 1 rating — published 1990
Rate this book
Clear rating
Kazimieras Sapiega
3.5 of 5 stars 3.50 avg rating — 2 ratings — published 1947 — 2 editions
Rate this book
Clear rating
More books by Balys Sruoga…
“Vieną laišką jis man konfiskuoja už tai, kad jame buvo parašyta: „Baisiai nuobodus biznis už surūdijusių vielų sėdėti...”
- Kaip tu drįsti rašyti, kad už surūdijusių vielų sėdi? Ar nieko kita nematai lageryje? ar nematai, berželiai auga?
Vėl jis man sako: - Lauk! - Ir aš einu lauk.
Laišką perrašiau. Rašau: mūsų spygliuotų įelektrintų vielų tvora spindi žaižaruoja kaip sidabrinė, smulkiu cukrumi apibarstyta. Už tvoros matyti trys berželiai, du kelmai ir vienas grybas.”
Balys Sruoga, Dievų miškas

“Viena, kas gera šioje aplinkoje, - kad visiškai išnyksta mirties baimė. Mirtis čionai gresia kiekviename žingsnyje. Čionai taip žmogus apsipranta su mirties perspektyva, kad ji darosi šiokiadienė šiukšlė. Mirtis nustoja savo kilnaus tragizmo elemento. Ji nustoja čionai ir savo lyrizmo.”
Balys Sruoga, Dievų miškas

“Valdžia nebeapsikęsdama 1944 metais į tuos vežimus ėmė kinkyti arklius. Iš viso tą vasarą del nežinomų priežasčių, - ar tik ne del rasinių nusikaltimų? - į koncentracijos lagerį buvo patekę arkliai. Buvo jie, vargšai, pristatyti prie pačių sunkiųjų darbų. Jie turėjo net rąstus tampyti, tokius pat, kokius aš pereitą vasarą tampiau. Tiktai arkliai pasirodė esą sunkiau sukalbami negu žmonės. Rąstus šiaip taip dar jie tempė, bet vežimus su siuntiniais vežioti jie griežtai atsisakė: stojo piestu, lipo į vežimus, maigė siuntinius. Atrodo, šitoks arklių elgesys buvo piktos priešo propagandos vaisius, - šitaip elgtis suagitavo juos kaliniai, patys vežimus prieš tai tempę.”
Balys Sruoga, Dievų miškas